Web Map Tile Service 

  X 
×

Actualización de Capas  x 
2023-10-26 / 07:45 Base Gráfica
2023-10-26 / 07:58 Base Municipal

Leyenda Pavimento
  Calles Pavimentadas
    Calles Adoquinadas  
    Calles No pavimentadas  
  Calles Cordón Cuneta

Leyenda Loteos
  Con Ordenanza
  Con Resolución Final
  Trámite Resolución
  Trámite Resolución
    Resolución Seguimiento  
  Con Factibilidad
  En Trámite Inicio
  IAPV